ENGLISHSLOVAK

HoryZonty - Podmienky fotosúťaže

Podmienky a pravidlá súťaže:

Tieto pravidlá ustanovujú podmienky fotografickej súťaže organizovanej festivalom dobrodružných filmov HoryZonty

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý občan, ktorý splní podmienky stanovené týmito pravidlami.

2. Každý súťažiaci má možnosť prihlásiť maximálne 3 fotografie, na ktoré má výhradné autorské práva a priniesť osobne alebo zaslať ich spolu s riadne vyplnenou prihláškou na adresu: Mária Dutková, Radlinského 9, 911 05 Trenčín.

3. Povinné údaje - meno autora, adresa, telefónne číslo, názov fotografie a kategória - musí obsahovať zadná strana jednotlivej zaslanej fotografie.

4. Formát požadovaných snímok: čiernobiele, farebné a digitálne fotografie vytlačené na fotopapieri vo veľkosti 20x30 cm.

5. Usporiadatelia si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky stanovené v týchto pravidlách.

6. Fotografie budú posudzované odbornou porotou. Hlavná cena za najlepšiu fotografiu Fotosúťaže festivalu bude udelená jednej fotografii spomedzi všetkých vyhlásených kategórií. V každej kategórii budú ďalej vyhodnotené 3 fotografie a odmenené vecnými cenami. Odovzdávanie cien autorom víťazných fotografií sa uskutoční počas záverečného ceremoniálu festivalu.

7. Fotografie finalistov vybrané festivalovou porotou budú zarámované organizátorom a vystavené v priestoroch KaMCOS SR Trenčín počas trvania festivalu, a tiež v uverejnené na webovej stránke festivalu www.horyzonty.sk

8. Zaslané snímky nebudú autorom vrátené.

9. Termín uzávierky prihlášok Fotosúťaže festivalu je 20.10.2009.

Kategórie súťaže:

  • Krajina / príroda
  • Športy v prírode
  • Ľudia a svet okolo nás

Adresa festivalu je:
Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín.

motiv