ENGLISHSLOVAK

FOTOVÝSTAVA - Marek Audy: Tepuy 2009

Hosť: Marek Audy: Brány do strateného sveta. Osem rokov objavovania podzemia stolových hôr venezuelskej guayánskej vysočiny
Marek Audy

Profil:

„Vzpomínám si jak Zolo vytáhl z batohu dvě čelovky se slovy: „Ideme!“ Zprvu nízka chodba se stále zvětšovala. V mohutném dómu jsem si uvědomili naši nicotnost a zároveň obrovský význam objevu. V hladkém skalnatém dně sme nalézli dva vykrojené otvory, ktoré vypadají jako oči. Zabořil jsem ruku až po loket vytáhl hrst čistých pruhledných do leskla vyhlazených křišťálových kuliček“.

Marek Audy pri objavení jaskyne Krištálové oči

  • Za najkúzelnejšie miesto na svete považuje Stolové hory vo Venezuele.
  • V jaskyniach má najviac strach z prívalovej vody, závalu, ale aj z „obyčajného“ pošmyknutia.
  • Jeho cestovateľským cieľom sú miesta mimo civilizácie a neprebádané.
  • Sen každého speleológa a aj jeho je stratiť sa v neobjavenej jaskyni:-)

Taká je stručná vizitka Mareka Audyho, najvýznamnejšieho českého, ale i svetovo uznávaného jaskyniara, cestovateľa, dobrodruha, objaviteľa, prieskumníka a tohtoročného hosťa Horyzontov. Okrem speleológie sa už od svojich 15 rokov venuje fotografovaniu, predovšetkým v podzemí. Jeho tvorba veľakrát ocenili na rôznych medzinárodných súťažiach so speleologickou tematikou. Na kariéru fotografa sa vydal po stopách svojho otca, známeho fotografa, Igora Audyho.

Organizuje výskumné výpravy na stolové hory Guaynskej vysočine vo Venezuele. Spolu s ďalšími českými, slovenskými a venezuelskými speleologickými prieskumníkmi v rokoch 2004-2009 tu preskúmali a objavili 28,5 km jaskynných priestorov.

V roku 2002 si Marek Audy na svoje konto pripísal najvýznamnejší objav: jaskyňu Cueva Ojos de cristal (Kryštálové oči). Ide o najdlhšiu (16 km) horizontálnu kremencovú jaskyňu na svete. Spoluobjaviteľom bol Zolo Ágh a jaskyňa sa nachádza na stolovej hore Roraima.

Na najrozsiahlejšom masíve stolových hôr Chimante pôsobila česko-slovenská-venezuelská expedícia aj v roku 2005. Na jej čele stál Charlesom Brewerom Cariasom – najlepší znalec Tepuy, svetovo uznávaný botanik, objaviteľ viacerých nových druhov rastlín a živočíchov – objaviteľ najväčšieho podzemného priestoru, jaskyne, do ktorej ľudská noha ešte nevkročila.Názov Cueva Charles Brewer dostala po samotnom objaviteľovi a cieľom výpravy bolo preskúmať ju. Pre znázornenie gigantickosti jaskyne, len jej najväčšia chodba má objem 400-tisíc 000 kubických metrov.

Audy tu spravil viacero systematických prieskumov fauny a flóry aj na povrchu stolových hôr. V najväčšej kremencovej jaskyni objavili prehistorické formy života, nové druhy škorpiónov, pavúkov, kobylky, stonožky a pre človeka nebezpečné nové druhy húb, plesní, baktérii. Nebezpečný bol aj nadmerný výskyt oxidu uhličitého.

Z tejto expedície vznikol veľmi pôsobivý film z dielne Paľa Barabáša s názvom TEPUY – Cesta do hlbín zeme.

Tento rok Marek Audy zorganizoval ďalšiu objavnú výpravu Muchimuk, ktorá opäť viedla do Tepuy, na stolovú horu Churí. Objavené a preskúmané boli nové jaskyne v proterozaických kvarcitoch a objavili druhú najmohutnejšiu jaskyňu v kvarcitoch na svete, Cueva Muchimuk.

Marek sa okrem iného zúčastnil a zorganizoval expedície do vysokohorského krasu v Rakúsku, v Kosove a ako vášnivý kajakár splavil divoké vody Veľkého Jeniseja na Sibíri.

Počas aktívnej speleologickej činnosti sa doteraz zúčastnil viacerých jaskynných výprav odkiaľ priniesol množstvo unikátnych fotografií. Predstaviť ich príde aj trenčianskemu publiku a návštevníkom festivalu Horyzonty.

motiv